top of page

אכלנו בשבת סעודה בשרית. היה טעים. האם את פרוסות החלה שנשארו אפשר לאכול עם גבינה?

הדבר תלוי אם נזהרו שלא לגעת בחלה בידיים באמצע הסעודה. ולכן, אם נזהרים לחתוך פרוסות על השולחן, ואת שאר החלה מניחים בצד ונמנעים לגעת בידיים מלוכלכות, מותר. אם לא מקפידים, וכל אחד במהלך הסעודה בוצע ממנה פרוסה, יש לאסור. וכך מבואר בשולחן ערוך (יורה דעה סימן פט סעיף ד) "מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר, צריך לבער מעל השלחן שיורי פת שאכלו עם הגבינה".

9 צפיות0 תגובות

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page