top of page

בסוף הקידוש יש שקיות זבל מלאות, האם ניתן לקשור אותם ולזרוק אותם לפח?

אסור לקשור קשר של קיימא בשבת, כי במשכן היו קושרים את חוטי היריעות שנקרעו. קשר שאסרו הוא קשר חזק שנועד לזמן רב. (סימן שיז,א). ולכן קשירת שקית אשפה, אסורה. גם כי הקשר חזק ולא ניתן להתירו, וגם כי יישאר כך סגור הרבה זמן. (אור לציון (ח"ב ל"ו, טו) הרב עובדיה הליכות עולם ח"ד עמוד רלב)

0 צפיות0 תגובות

Opmerkingen

Beoordeeld met 0 uit 5 sterren.
Nog geen beoordelingen

Voeg een beoordeling toe
bottom of page